Home

Main Menu

Key Concepts

Nieuwe manier van financiering Bureaus Jeugdzorg PDF Afdrukken E-mail
dinsdag 02 december 2008 15:23

Nieuwe financieringsystematiek in 2009

De financiering van de jeugdzorg voor de provincies en de drie grootstedelijke regio’s wordt vanaf 2009 op een nieuwe leest geschoeid. In de nieuwe systematiek krijgen zij een budget dat rekening houdt met de prognoses van de vraag naar jeugdzorg.
Provincies krijgen meer mogelijkheden om eigen accenten te leggen in hun jeugdbeleid. Dat is een van de doelen van minister Rouvoet , die de nieuwe financieringsystematiek in 2009 wil laten in gaan. Het voorstel voor de wijziging in de financiering van de provinciale jeugdzorg is inmiddels door de ministerraad aangenomen.
 
De provincies schatten dat ze komende jaren structureel 188 miljoen euro nodig hebben. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft, in aanloop op de begrotingsbehandeling voor het ministerie van Jeugd en Gezin, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin maakt de koepelorganisatie duidelijk waarom er: ‘Duurzame investeringen nodig zijn. Die investeringen vergen 123 miljoen euro meer dan de incidentele middelen – 65 miljoen – die het kabinet voor 2008 heeft toegezegd’.
 
Het IPO geeft in de brief aan dat de jeugdzorg ook volgend jaar een sterke groei laat zien. Ten opzichte van 2006 stijgt aantal aanmeldingen van kindermishandeling met 60 procent. Verder groeit het aantal geaccepteerde aanmeldingen voor Bureau Jeugdzorg met 23 procent en het zorgaanbod met 11 procent.
 
De nieuwe financieringsmethodiek brengt een nieuw – onafhankelijk - adviesorgaan voort: het Adviesorgaan Financiering Jeugdzorg (AFJ). Dat gaat adviseren over de hoogte van het totale budget aan minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en aan het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook adviseert het AFJ over de verdeling van het budget over de 12 provincies en de drie grootstedelijke regio’s: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
 
Provincies, waar meer vraag is naar jeugdzorg, krijgen meer geld. Als de provincies geld overhouden dan mogen ze dat houden, maar moeten dat geld dan de komende jaren binnen de jeugdzorg besteden. Komen provincies geld tekort, dan moeten ze dat uit eigen middelen aanvullen.
 
De nieuwe systematiek is bedacht in overleg met het IPO en wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is gevraagd modellen te ontwikkelen voor het vaststellen van het totale budget en de verdeling daarvan. 
 
Minister Rouvoet verwacht met de nieuwe systematiek een belangrijke stap te zetten naar een toekomstbestendige financiering van de provinciale jeugdzorg. Hij gaat er van uit dat deze financieringsystematiek mee gaat met de vraag naar jeugdzorg en dat de middelen efficiënter worden besteed, zodat wachtlijsten kunnen worden voorkomen.

Bron: Ministerie Jeugd en Gezin.

Laatste aanpassing op donderdag 04 december 2008 10:29
 
Advertentie