Home

Main Menu

Key Concepts

Stop machtsmisbruik door WSG en Jeugdzorg PDF Afdrukken E-mail
maandag 08 december 2008 16:06

Teken de petitie

Na de talloze noodkreten op internet, in de media en vorige week nog vanuit jeugdrechtadvocaten over het machtsmisbruik van voogdij-instellingen als Bureau Jeugdzorg is er inmiddels een petitie op internet opgezet over dit onderwerp. De handtekeningen worden verzameld en zullen op 12 januari 2009 aan het huidige kabinet worden aangeboden.

U kunt hier tekenen voor de tekst hieronder.

Wij,
Ouders, grootouders, familie en andere belangstellenden die gedupeerd zijn door jeugdzorg, maken ons grote zorgen over de huidige gang van zaken bij jeugdzorg, de William Schrikkerstichting e.a.

zien het nut van de instellingen wel in maar kunnen ons niet verenigen met de misstanden die nu aan de orde van de dag zijn.

constateren

 • Dat kinderen zonder enige vorm van onderzoek, machtiging kinderrechter of reden met politiegeweld uit huis gehaald worden, met alle psychische gevolgen van dien.
 • Dat voogden er geen enkele moeite mee hebben de wet te overtreden wat onder andere blijkt uit het vernietigen van meldingen van het AMK, meineed, vervalsing van rapporten van deskundigen, het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen door niet-deskundigen, het incasseren van bonussen (3% van het salaris) voor het uit huis plaatsen van kinderen, etc.
 • Dat kinderrechters en voogden van te voren zaken doorspreken (Utrecht)
 • Dat kinderrechters slechts drie kwartier hebben om over een kind te beslissen en niet aan waarheidsbevinding doen. Zij varen blind op het oordeel van kinderbescherming en jeugdzorg.
 • Dat voogden kinderen weg halen zonder ook maar enige poging te ondernemen de thuissituatie van het kind te verbeteren zodat het kind thuis kan blijven
 • Dat voogden kinderen uit huis halen louter en alleen op mening van derden, zelf zien zij het kind noch de ouders voordien
 • Dat ouders, wiens kind (al dan niet terecht) uit huis is geplaatst hun kind zelden of nooit mogen zien en er geen begeleiding is om hen hiermee te helpen
 • Dat voogden geen enkele moeite doen om kinderen terug te plaatsen, er wordt niet gewerkt met ouders en kinderen om dit doel tot stand te brengen
 • Dat de rechten en de wensen van het kind niet gerespecteerd worden, voor zover al gehoord, door zowel de voogd als de rechter
 • Dat de gevangenis een alternatief is voor een pleeggezin of opvang
 • Dat de rechtbank Jeugdzorg toestaat art. 5 van de Europese grondwet te overtreden waardoor ouders niet de kans hebben zich te verdedigen
 • Dat de rechtbank uitspraak doet in zaken en indien een van de partijen zich niet aan de uitspraak houd heeft dit geen gevolgen
 • Dat zorgende ouders vrijuit kunnen bepalen of er omgang plaats vindt of niet, ook als er een voogd in gemengd is en dat de niet-zorgende ouder geen enkel recht lijkt te hebben.
 • Dat de politie weigert om de wet te handhaven en geen aangifte aanneemt van ouders die in hun recht staan, ouders die problemen hebben met de omgang niet bijstaat, geen aangifte aanneemt bij huiselijk geweld als jeugdzorg in een gezin betrokken is.
 • Jeugdzorginspectie niet mag ingaan op individuele gevallen.

en verzoeken

 • Omgangsrecht voor ouders en kinderen te allen tijde, tenzij daadwerkelijk een strafrechtelijk feit tegen het kind is gepleegd door een van beide of beide ouders
 • Minder kinderen per voogd en strengere controle op het doen en laten van de voogd
 • Gespecialiseerde kinderrechters aan te stellen die alleen kinderrechten behartigen en beoordeeld worden op kwaliteit en niet op kwantiteit
 • Dat elke melding aan het AMK ook door het AMK behandeld mag worden
 • Meldplicht van instanties bij (vermoeden van) mishandeling, misbruik, verwaarlozing, etc.
 • Een verbod op de bonussen voor het uit huis plaatsen van kinderen
 • Een wet die Jeugdzorg verplicht om (aangetoond) alles te doen om het kind thuis te laten en pas in het uiterste geval tot uit huis plaatsing over te gaan
 • Een gespecialiseerde opleiding voor aankomend voogden
 • Informatieplicht van de voogd aan de ouders en inzage in het gehele dossier
 • Als een onderzoek vereist is van de ouders dan wel de kinderen dat dit bij elke erkende psycholoog gedaan mag worden en niet alleen bij een door Jeugdzorg aan te wijzen instituut
 • Een wet die iedereen binnen het civielrecht automatisch onder ede stelt bij het betreden van de rechtszaal
 • Vast te stellen dat uit huis plaatsen alleen mag gebeuren na een rechtszaak waarin alle partijen gehoord zijn en na uitdrukkelijke instemming van de rechter, tenzij bij aantoonbaar levensgevaar van het kind
 • Meer inspecteurs Jeugdzorg die ook op individuele gevallen mogen in gaan
 • Dat Jeugdzorg onder verantwoording van de gemeente komt te vallen i.p.v onder de provincie, zoals nu het geval is.
 • Een daadwerkelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Jeugdzorg waarbij de uitspraak ook bindend is
 • Het recht voor ouders zich te laten bijstaan in de rechtszaal door wie zij willen alsmede hen toe te staan getuigen te laten horen, zoals bijvoorbeeld deskundigen.

 

Laatste aanpassing op vrijdag 12 december 2008 12:28
 
Advertentie