Home

Main Menu

Key Concepts

Grove fouten Bureau Jeugdzorg in zaak Talysa PDF Afdrukken E-mail
woensdag 17 december 2008 13:42

Niemand was verantwoordelijk

Vele hulpverleners bekommerden zich om baby Talysa, maar niemand was echt verantwoordelijk voor het meisje. Toen de vader doordraaide en zich bewapende met messen, greep niemand in. Nog geen vier weken oud stierf het baby’tje, nadat het was mishandeld door de ouders.

Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie voor Jeugdzorg, de inspectie voor de Gezondheidszorg en de Rotterdamse Jeugdconsul naar de hulp aan het Rotterdamse gezin.
Zes (!...) hulpverlenende instanties waren direct betrokken bij het gezin. Voorkomen konden ze het drama in Rotterdam-West niet. Beide ouders zijn inmiddels veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs. De moeder gaat nog in hoger beroep.

De inspectie is vooral kritisch op de jeugdzorg. Die had het voortouw moeten nemen:
"Elke melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) moet leiden tot een onderzoek naar de veiligheid van het kind. En als er al een ander kind uit het gezin uit huis is geplaatst, moet Bureau Jeugdzorg (BJZ) aantonen dat de situatie in het gezin zodanig is veranderd dat het veilig is een kind in het gezin te laten verblijven."
Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen in rapport Baby T. van de Inspectie jeugdzorg. Uit de rapportages blijkt dat ondanks veel overleg tussen jeugdzorg, GGZ Bavo Europoort en Leger des Heils niemand de leiding in het gezin nam, ook al maakte praktisch iedereen zich zorgen. Erger nog: op cruciale momenten werd niet gecommuniceerd.
Bureau Jeugdzorg Rotterdam (BJZ) was al eerder bij de ouders van baby T. betrokken omdat het oudste kind, R. een jaar eerder al uit huis was geplaatst. De inspectie oordeelt dat Bureau Jeugdzorg onvoldoende duidelijk haar verantwoordelijkheid ten aanzien van T. heeft genomen. Tot twee keer toe is er een melding geweest bij het AMK, beide meldingen zijn niet voorgelegd aan de Raad voor de Kinderbescherming. Niemand heeft de regie genomen waardoor aanwezige kennis bij de diverse hulpverleners niet gedeeld werd.

De psychiater van vader Ricky en de medewerker van het Leger des Heils verzwegen dat de kersverse vader last kreeg van wanen. ‘Psychotisch’, omschrijft verantwoordelijk wethouder Leonard Geluk (jeugd, gezin) Ricky’s toestand van destijds. Met messen wilde Ricky achter zijn vermeende belager aan. Op dat moment had volgens Geluk uithuisplaatsing van Talysa in gang gezet kunnen worden. De afspraak was dat een verzoek tot ondertoezichtstelling zou volgen wanneer er ook maar iets misging in het gezin. Alleen kreeg jeugdzorg niets te horen over het ‘messenincident’. Dus gebeurde er niets.

En dus was het vier weken oude meisje twee weken later dood... Maar wat leren ze hier nu van?
Als Bureau Jeugdzorg de voogdij had, dan had zij het wetteljk gezag en was dus ook verantwoordelijk voor het welzijn van Talysa. Nu zij dood is, wast Bureau Jeugdzorg haar handen weer eens in onschuld en wordt blijkbaar niet vervolgd.

Laatste aanpassing op donderdag 18 december 2008 09:28
 
Advertentie