Home

Main Menu

Key Concepts

Voor de rechter
Voor de rechter - De tenlastelegging PDF Afdrukken E-mail
woensdag 27 augustus 2008 07:41
Artikelindex
Voor de rechter
De tenlastelegging
Wat nu?
Mijn verklaring voor de rechter
Reactie rechter
Opmerkingen proces-verbaal
Alle pagina's

 

Rechtszitting van de kantonrechter

op donderdag 12 oktober 2006, 12.00 uur te Enschede
inzake overtreding van de Leerplichtwet 1969 door R.E. Wissink.

De tenlastelegging luidt:

"dat hij in of omstreeks de periode van 4 april tot en met 12  juni
2006 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), althans in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, terwijl hij als degene die het gezag
uitoefende over de jongere J.P. Ledderhof, geboren op 28 februari
1989, althans terwijl hij zich met de feitelijke verzorging van die
jongere had belast, niet heeft voldaan aan de verplichting om
overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 te zorgen dat
voornoemde jongere op een school werd ingeschreven;
(parketnummer 736449/06) Art 2 lid 1 Leerplichtwet 1969."Laatste aanpassing op donderdag 04 september 2008 15:28
 
Advertentie