Home

Main Menu

Key Concepts

Voor de rechter PDF Afdrukken E-mail
woensdag 27 augustus 2008 07:41
Artikelindex
Voor de rechter
De tenlastelegging
Wat nu?
Mijn verklaring voor de rechter
Reactie rechter
Opmerkingen proces-verbaal
Alle pagina's

Ondanks negen maanden van overleg, gesprekken, besprekingen en vergaderingen met scholen, Bureau Jeugdzorg Overijssel, de gemeente Hengelo, leerplichtambtenaren en intensief overleg met onze pleeggezinbegeleider van TRIAS Jeugdhulp stond ik in oktober 2006 als pleegvader voor de kantonrechter in Enschede terecht omdat onze pleegzoon niet stond ingeschreven op een school. De verantwoordelijke voogd (plus zijn vervangster) van Bureau Jeugdzorg Overijssel zat tijdens de rechtszitting gewoon in de rechtszaal als toehoorder. Ondanks het feit dat ik geen enkel wettig gezag had over mijn pleegzoon, en dus niet eens terecht zou kúnnen staan, en dat men bij Bureau Jeugdzorg op de hoogte was van deze rechtszaak nam niemand daar enige moeite om deze rechtszaak te voorkomen.
Lees wat een pleegvader kan overkomen als leerplichtambtenaren en voogden niet doen wat ze moeten doen: datgene wat in het belang is van het kind teneinde dat kind een goede ontwikkeling te bieden.Laatste aanpassing op donderdag 04 september 2008 15:28
 
Advertentie